Prepararea mortarelor


Prepararea mortarelor

  1. PREPARAREA MORTARELOR

Mortarele se prepara din nisip amestecat cu liant si cu apa. Aceste amestecuri au proprietatea de a se întari, capatand dupa un timp anumit o rezistenta importanta. In ce priveste mortarul proaspat, acesta trebuie sa adere bine la suprafata caramizii, a pietrei sau a betonului, sa aiba o culoare uniforma si o consistenta potrivita.La prepararea mortarului, materialele din care se prepara acesta (nisip, liant si apa) se amesteca într-o anumita proportie, calculata în volum (în parti) sau în greutate (în kg). Aceasta proportie se numeste dozaj si se stabileste în raport cu lucrarea la care trebuie sa fie întrebuintat mortarul si cu rezistenta pe care trebuie sa o capete acesta dupa întarire.Cu cît mortarul contine mai mult liant fata de nisip, adica este mai gras, cu atat va avea o rezistenta mai mare.

I. Categorii de mortare

Dupa modul de întarire a liantilor, se deosebesc urmatoarele feluri de mortare:

Mortare hidraulice. La acestea liantul se întareste atît în aer cat si în apa; ele se prepara cu ciment.

Mortare aeriene. La acestea liantul se întareste numai în aer; deci ele se prepara cu var sau ipsos. tinînd seama de aceasta proprietate, mortarul de var nu se va întrebuinta la ziddrii în locurile lipsite de aer sau supuse umezelii continue (în pamînt, în subsoluri umede etc.)Mortare mixte (compuse). Acestea contin doi lianti. Ele se folosesc în cazurile cînd mortarul cu un singur liant nu satisface anumite conditii (nu rezista destul de bine, este prea scump etc.). De exemplu, într-un subsol cu zidarie de grosime redusa se recomanda folosirea mortarului mixt de ciment si var; în acest caz într-adevar, mortarul de var nu este indicat, iar mortarul de ciment este prea scump. Dupa consistenta si densitate, mortarele pot fi vîrtoase, plastice si fluide. Consistenta unui mortar este în functie de cantitatea de apa folosita în amestec, mortarul fiind cu atît mai plastic cu cît cantitatea de apa este mai mare.De consistenta mortarului depinde, atît rezistenta lui dupa întarire, cît si felul cum poate fi întrebuintat de catre zidar.Astfel, folosirea unui mortar prea vîrtos sau prea fluid îngreu­neaza munca zidarului. Mortarul prea vîrtos se întinde greu si rosturile nu se umplu bine, iar în mortar pot ramîne uneori goluri; mortarul prea moale se scurge printre rosturi, acestea ramîn prea mici sau chiar goale, iar dupa întarire rezistenta mortarului este redusa.Consistenta mortarului se stabileste dupa temperatura exterioara din timpul lucrului, dupa felul liantului utilizat si dupa natura lucrarii la care se întrebuinteaza.Dupa felul liantului, mortarele sînt de urmatoarele feluri:

Mortarul de var. Acesta se prepara din nisip, var pasta si apa.

Nisipul trebuie sa fie curat si cu granulometria potrivita. Varul trebuie sa fie bine stins, iar apa sa fie curata.Dozajul obisnuit al mortarului de var pentru zidarii este de 1 :3, adica 0,33 m3 var pasta la 1 m3 nisip.Mortarul trebuie folosit cît este proaspat, adica înainte de a începe priza. De aceea, se prepara în cantitati reduse, pe masura ce este întrebuintat în lucrare. Cînd totusi ramîne nefolosit, trebuie udat bine si acoperit cu nisip, spre a fi ferit de aer si uscaciune. Mortarul de var se poate folosi cel mult timp de 12 ore de la preparare.La unele tencuieli, cînd se cere ca mortarul sa se întareasca rapid, se foloseste mortar de var cu adaos de ipsos. Datoritaipsosului, mortarul de var se întareste mai repede si devine mai rezis­tent.La unele zidarii si tencuieli care trebuie sa aiba o rezistenta mai mare (de exemplu, în locurile supuse umezelii etc.) se foloseste mortar de var cu adaos de ciment, obsinut prin adaugarea de ciment în mortarul de var. Dozajele sînt stabilite prin prescriptiile tehnice (Normative, Standarde si Indicatoare de norme de deviz C), în raport cu lucrarile la care se foloseste. Acest mortar se întareste mai repede decît mortarul de var, el putînd fi folosit cel mult timp de 4 ore de la preparare.

Mortarul de ciment. Acesta se prepara din ciment, nisip si apa. Prepararea se face în doua faze: întîi se prepara amestecul uscat de ciment si nisip; dupa ce acesta este bine amestecat avînd o culoare uniforma, se adauga apa, amestecîndu-se în continuare pana se obtine o pasta omogena.Mortarele de ciment pot avea diferite dozaje. Acestea se stabilesc dupa felul lucrarii, adica dupa rezistenta ceruta mortarului.Mortarul de ciment face priza si se întareste mai repede decît cel de var, priza si întarirea depinzînd de felul cimentului folosit. De aceea, mortarul de ciment trebuie preparat în cantitati reduse, pe masura întrebuintarii lui. Mortarul ramas dupa o ora de la prepa­rare nu mai poate fi folosit, iar priza cimentului nu poate fi împiedi­cata prin udarea mortarului sau ferindu-1 de aer, cum se procedeaza în cazul mortarului de var.Mortarul de ciment se întrebuinteaza la unele zidarii de piatra si de caramida, la tencuieli speciale precum si la alte lucrari speciale.Cînd se foloseste la tencuieli, în mortarul de ciment se adauga lapte de var, obtinîndu-se mortar de ciment îndulcit cu var. Datorita laptelui de var, mortarul de ciment devine mai plastic, se lucreaza mai usor si crapa mai greu.în locul laptelui de var se poate adauga si argila. Proportia acestor adaosuri ca si dozajul mortarului sînt fixate prin prescriptiile tehnice.

Mortarul de ipsos. Acest mortar se prepara de obicei fara nisip, numai prin amestecarea ipsosului cu apa. Cantitatea de apa necesar? este de 65—90% din cantitatea de ipsos. O cantitate de apa prea mare reduce rezistenta mortarului de ipsos si îl face poros.Mortarul de ipsos preparat cu nisip are rezistenta mult mai mica decît cel preparat numai din ipsos si apa.Mortarul de ipsos se întrebuinteaza la executarea tencuielilor gletuite, a ornamentelor si a profilelor etc. El nu se întrebuinteaza la executarea zidariilor.Nu este permis a se adauga ipsos în mortarul de ciment, deoarece prin întarire cimentul se contracta, iar ipsosul se dilata, ceea ce împiedica legatura dintre ele.Mortarul de ipsos se prepara în cantitati mici, pe masura între­buintarii lui în lucrare, deoarece ipsosul se întareste foarte repede, iar o data întarit, nu mai poate fi lucrat nici refolosit.Mortarul de argila. Acesta se obtine din argila si nisip amestecate în anumite proportii si framîntate cu apa. Pentru o rezistenta sporita la framîntare se adauga paie, cîlti etc. Acest mortar se întrebuinteaza numai la lucrarile ferite de apa.Un mortar mai rezistent este mortarul de argila cu adaos de var obsinut din mortar de argila la care se adauga var pasta. Acesta se întrebuinteaza la executarea zidariei din blocuri de pamînt si la tencuirea acestor pereti.Dozajul acestui mortar si modul de preparare se dau în « Norma­tivul pentru folosirea lutului la executarea constructiilor».

2. Tehnologia prepararii mortarelor

înainte de a începe prepararea mortarelor se iau urmatoarele masuri pregatitoare:

—    aprovizionarea cu materiale (nisip, var, ciment sau ipsos);

—    executarea varnisei sau instalarea malaxorului de mortar;

—-instalarea conductei de apa;

—    aducerea cutiilor de masurat nisip si liant.

Mortarele se prepara pe cale manuala sau mecanica.

a) Prepararea manuala a mortarelor. Mortarele se prepara pe cale manuala la lucrari de volum redus.

Mortarul de var se prepara în varnisa pentru prepararea mortaru­lui, care este despsrtita în doua printr-un perete de scînduri (îig. 376), permitînd astfel ca mortarul sa se prepare alternativ în cele doua despartituri, zidarii fiind aprovizionati continuu cu mortar. Prepararea mortarului se face astfel: se pune în varnisa varul pasta în cantitatea stabilita, se adauga apa ne­cesara si se amesteca cu sapa de var, pana se obtine un lichid subtire. Apoi se adauga nisipul necesar, dupa dozajul fixat, amestecîndu-se iar cu sapa de var, pîna se obtine o pasta avînd consistenta potrivita si culoarea uniforma. Nisipul si varul pasta se masoara de obicei în volume, folosind cutii sau roabe al caror volum este cunoscut. Mortarele se prepara în locuri ferite de intemperii, în apropierea gropilor de var.Mortarul de ciment se prepara tot în varnita descrisa anterior (v. fig. 376). Nisipul se masoara în volume, iar cimentul în greutate, folosind ciment ambalat în saci sau turnat în cutii a caror capacitate s-a stabilit dinainte prin cîntarire.Mortarul de ciment se prepar? — a?a cum s-a aratat anterior —• amestecînd întîi materialele uscate (nisipul cu cimentul), dupa care se adauga apa necesara si se amesteca pîna se obtine o pasta omogena.La mortarul de ciment îndulcit cu var, laptele de var se adauga în mortarul de ciment preparat.Mortarul de var cu adaos de ciment se obtine preparînd întîi mortar de var gras, în care se adauga cimentul necesar, amestecîndu-se bine pîna cînd culoarea mortarului devine uniforma, adica nu mai apar pete de ciment în amestec.Mortarul de ipsos se prepara de obicei în cantitati mici în targa de mortar, procedîndu-se astfel: în targa se toarna apa, se adauga treptat ipsos si se amesteca bine cu mistria pîna ce mortarul capata consistenta buna de lucru. In cazul adaugirii de nisip, acesta se pune în momentul cînd amestecul ipsosului cu apa este aproape terminat.Mortarul de argila se prepara astfel: se întinde argila pe o plat­forma de scanduri si se curata de corpuri straine; se înmoaie apoi timp de 1—2 zile într-o cutie de lemn, unde se framînta bine, pîna se obtine o pasta uniforma. în aceasta pasta se adauga nisip amestecîndu-se din nou cît este necesar. Adaosurile de var, paie, cîlti etc. se pun în mortarul gata preparat.

b) Prepararea mecanica a mortarelor. La lucrari importante mortarele se prepara pe cale mecanica în malaxoare de mortar.

Avantajele prepararii mecanice a mortarului sunt urmatoarele:

— scurtarea duratei prepararii, amestecarea mecanica facandu-se cu mare rapiditate;

— obtinerea unei calitati superioare a mortarelor, ele avînd compozitia mai uniforma decît cele preparate pe cale manuala.

Dupa stabilirea cantitatilor fiecarui material cu ajutorul cutiilor sau al roabelor dozate, materialele se introduc în malaxor unde se prepara mortarul. Un malaxor de mortar folosit în mod obisnuit pe santierele noastre este malaxorul tip «Steaua Rosie» de 150 1 capacitate, care prepara 4,5—6 m3 mortar pe ora.

Mortarul preparat se rastoarna în buncare de mortar sau în targi, vagonete si conteinere, pentru a fi transportat la locurile de munca.

Stiri


Statie de beton Otopeni

Statie de betoane Otopeni

Heracles Imob Srl. Este o companie dedicata clientilor sai, specializata in comertul online cu materiale de constructii grosiere respectiv: beton, fier beton, caramida, plase sudate, nisip, pietris, zgura tenis, marmura mosaic, sisteme de acoperis si diverse servicii conexe.

Reprezentarea in zona de Nord a municipiului Bucuresti este asigurata prin cele doua statii de beton cu capacitate de productie cumulata de pana la 1500mc/zi de beton proaspat. Zonele din Nordul Judetului Ilfov, ca : Otopeni,  Balotesti, Saftica, Tunari, Dimieni, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Snagov, Tancabesti, Peris, Caciulati, si Nordul Bucurestiului, Sector 1, Aviatiei, Herastrau, Baneasa, Casa presei, Buc noi, sunt principale zone unde Heracles Imob. Srl. este un furnizor important de materiale de constructii ce asigura cu promtitudine orice comanda de beton sau materiale grosiere folosite in proiectele de constructii civile si industriale.

...mai mult

Statie de beton Militari

Statie de betoane Militari

Zona Militari-Bucuresti si iesirea pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, reprezinta centrul industrial-logistic pentru Sudul Romaniei, fiind o sectiune puternic industrializata si cu o cerere majora pentru beton din statie.

Adaptata la nevoile pietei, statia de betoane Militari, dispune de 11 automalaxoare pentru transportul betonului si 3 pompe tip elefant de pompare a betonului, avand o capacitate de productie de 600mc/zi, acopera cu succes orice tip de lucrare de constructii.

...mai mult

Statie de betoane Domnesti

STATIA DE BETOANE DOMNESTI

Preturibeton.ro, unul dintre primele site-uri specializate in comertul materialelor de constructii grosiere ofera clientilor sai suport specializat in achizitia betonului proaspat. Avand o experienta de peste 10 ani in comercializarea betonului echipa preturibeton.ro asigura acoperire completa pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, din 7 statii de beton situate in puncte de interes major, pentru optimizarea preturilor si un raspuns rapid in preluarea comenzilor.

...mai mult

Termopane ieftine in Bucuresti si Ilfov

Incepand cu anul 2017, Heracles Imob Srl. devine partener cu Preturi-termopane.ro, un proiect ce reprezinta o echipa cu peste 13 ani de experienta in executia si montajul tamplariei Pvc. si de aluminiu. dar si in montarea rulourilor de aluminiu si a oricarei lucrari conexe.

Preturi-termopane.ro, isi doreste sa devina principalul mijloc de informare pentru cei interesati de achizitia de tamplarie Pvc si de aluminiu cat si un instrument de baza in alegerea si achizitia a tamplariei Pvc.

Pentru detalii si preturi va rugam vizitati www.preturi-termopane.ro

...mai mult

Toate strile

Parteneri Materiale


...

Statii Beton Romania

Mai mult