Zidarie din caramida si piatra naturala


Zidarie din caramida si piatra naturala

  1. Zidaria de piatra cioplita
Este alcatuita din piatra cioplita asezata în randuri orizontale si zidita cu mortar de ciment cu var. Pietrele trebuie astfel alese si asezate încît sa se obtina rosturi orizontale continue si rosturi verticale tesute, acolo unde este nevoie completîndu-se cu pietre de dimensiuni corespunzatoare. Rosturile au la fata vazuta 1,5—3 cm, iar aeserea lor se face pe 8—10 cm. Pentru uniformi­zarea zidariei, la fiecare 2 m înaltime se introduce pe toata grosimea cate un rand de piatra cioplita mai regulat.

Dupa asezarea pietrelor la fata vazuta, zidaria de piatra cioplita este de mai multe feluri:

a)  Zidaria obisnuita. La aceasta se pastreaza rosturile orizontale, dar se folosesc pietre de înaltimi diferite.

b)  Zidaria format caramida. La aceasta pietrele au aceeasi înaltime, cu diferente de cel mult 5 cm între un rand si altul, astfel încat aspectul fetei vazute este asemanator cu cel al zidariei de caramida. Randurile mai înalte se asaza la partea de jos a zidariei.

c)  Zidaria de piatra cioplita asezata în lungime si pe înal­time (zidarie moderna). La aceasta, prin modul de asezare a pie­trelor, atat rosturile verticale cat si cele orizontale sunt întrerupte. Rosturile ver­ticale nu pot merge decat cel mult pe înaltimea a doua randuri, iar pentru asi­gurarea continuitatii, la fiecare 2 m înal­time se prevede un rost orizontal pe toata lungimea zidariei.

  1. Zidaria de piatra lucrata

Aceasta zidarie, executata din piatra lucrata, se foloseste la zidarii aparente, datorita aspectului ei îngrijit. Fata vazuta a acestei zidarii se numeste apareiaj.

Dupa felul pietrelor si modul lor de asezare, aceasta zidarie este de mai multe tipuri:      

a)    Zidaria de moloane regulate. La aceasta moloanele au forma si dimensiunile cat mai regulate, sunt zidite cu îngrijire, iar rosturile de la fata vazuta sunt cat mai egale (de 1—1,5 cm). In zidarie se folosesc tipurile de moloane aratate, dispozitia pietrelor în randuri facîndu-se astfel încat sa se obtina rosturi orizontale continue si rosturi verticale tesute.   

Aceasta zidarie poate avea fata lucrata, bruta ori tencuita. Prelucrarea fetelor se face fie prin rostuire, îndesînd mortarul cu fierul de rostuit în rosturile în prealabil curatite pe maximum 3 cm adancime, fie cu diferite unelte speciale, ciocane diverse, buciarda, pieptene etc. Cu acestea fata zidariei se prelucreaza diferit putînd fi : bosata a — cu paramentul proeminent, spituita b, c, raschetata d, pieptanata e, buciardata /, lustruita etc, aceste pre­lucrari putîndu-se face pe întreaga fata a pietrei sau cu un chenar (panglica) în jur g, de 2—4 cm latime. Prelucrarea se face de catre muncitori specializati.           

b)  Zidaria format mozaic poligonal. La aceasta, piatra lucrata are la fata forma poligonala. Zidaria de acest fel este alcatuita asemanator cu cea din moloane, prelucrarea fiind similara.     

Zidaria de piatra de talie. Este alcatuita din piatra de talie asezata regulat în zidarie. Acest fel de zidarie folosita numai la pereti aparenti — se executa cu mare îngrijire de catre pietrari, dupa desene de executie care prevad taierea si îmbinarea fiecarui bloc în parte. Blocurile au cel putin o dimensiune de 0,7 m. Alcatuirea zidariei se face cu respectarea legaturilor obisnuite la orice zidarie. Rosturile sunt perfect egale, de 2—5 mm. Zidirea se face cu mortar de ciment.

Prelucrarea blocurilor se face înainte de a fi zidite sau dupa, folosind una din pre­lucrarile aratate.

Zidariile de piatra de talie cu grosimi de peste 0,6 m se pot executa numai cu paramentul din piatra de talie, umplutura din grosimea zidariei facîndu-se din piatra cio­plita. Pentru o buna legatura, fiecarui rand de piatra de talie trebuie sa-i corespunda un numar întreg de pietre cio­plite, coada minima a pietrelor de talie fiind de 12 cm. La 2—4m se asaza un rînd întreg de piatra de talie. Legarea zidariilor se obtine în plus cu crampoane metalice c asezate la 1 m înaltime (minimum la 3 randuri de piatra de talie) si la 1,5—2 m distanta orizontala. în fatade, zidariile de piatra de talie se pot combina cu cele din moloane; piatra de talie se asaza în special la colturi, în partea de jos a soclului, la brîie si la alte profile.

C. ELEMENTE DIN ZIDARIE DE PIATRA NATURALA

Zidaria de piatra naturala serveste la executarea a numeroase elemente ale cladirilor: fundatii, pereti de diferite feluri, stalpi si coloane, bolti si arce. Unele dintre acestea intra însa în sarcina pietrarului. Zidarul executa numai unele elemente mai simple din zidarie de piatra, care se vor descrie aici.

în general, la executarea acestor elemente trebuie sa se respecte urm?toarele prescriptii:

Pietrele se curata si se uda cu apa înainte de a fi zidite.

Zidaria se executa progresiv pe toata suprafata constructiei, evitîndu-se diferentele de înaltimi mai mari decît 1,20 m. în timpul zidirii trebuie sa se verifice în permanenta planitatea si verticalitatea fetelor zidariei. în timpul lucrului se interzice circulatia peste zidaria proaspata, aceasta protejîndu-se obligatoriu prin acoperirea cu scînduri.

  1. Fundatii

Fundatiile se executa din piatra bruta sau cioplita, ele putand fi: drepte a, b sau în trepte c.

Fundatii din zidarie de piatra: a—drepte, din piatra bruta; b — drepte, din piatra cioplita; c—în trepte, din piatra bruta.

Ca dimensiuni, ele sînt de minimum 0,5 m l??ime, iar cand se executa în trepte, trebuie sa fie încadrate în mod obisnuit de o linie la 60° fata de orizontala, latimea treptei fiind egala cu 2/3 din înaltimea ei.

La fundatiile de piatra lucrul trebuie sa înceapa din punctele cele mai joase, racordarea facandu-se în trepte de maximum 0,5 m înaltime si cu lungimea de cel putin doua ori mai mare decat înaltimea.


 

Executarea fundatiilor de piatra (bruta sau cioplita) în santuri adanci:

1 — jgheab pentru piatra; 2 — palnie pentru mortar; 3 — piatra depo­zitata; 4—aducerea mortarului: 5 —panouri de scandura pentru protectia marginii sapaturii.

Se curata mai întîi fundul sapaturii, îndepartîndu-se apa si pamîntul afînat ori ud, apoi se compacteaza cu compactorul, înglobîndu-se uri strat de piatra sparta sau bolovani, gros de cel putin 10 cm. Pe fund se asaza direct pe pamant, fara mortar, un rand de pietre mari care se monteaza întai la fete, dupa sfoara, apoi se asaza în sirul de umplu­tura; acest rand are grosimea de 20—30 cm. Pietrele se asaza strans, iar spatiile mari se umplu cu bucati de piatra sparta, bine îndesate. Apoi se toarna mortar fluid, nivelîndu-se cu mistria si introdu-candu-se în rosturi, dupa care randul se bate bine cu maiul.

Zidirea se continua fie turnînd de fiecare data un pat gros de mortar, în care se asaza pietrele, îndesîndu-se si umplandu-se bine rosturile cu mistria, fie asezînd pietrele fara mortar în rînduri de 15—20 cm înaltime, apoi turnand mortar fluid în goluri.

La întreruperea zidariei, fata ei superioara se lasa fara mortar, umplîndu-se numai rosturile.

La fundatiile executate în santuri adînci, piatra depo­zitata pe marginea santului se coboara cu ajutorul jgheaburilor de lemn 1, iar mortarul prin palnii 2. Marginea sapaturii se protejeaza

 cu panouri de lemn 5. Fundata se executa rapid folosind sabloane de lemn confectionate dupa profilul fundatiei (fin( asezate la distanta, între ele zidindu-se la sfoara

daca santul are pereti verticali si terenul este compact fie cu cofrai din panouri de scînduri. Decofrarea se face la minimum 9-10 SS.

  1. Pereti

elevatie   cladiri 56 f°l0SeSC pereti de piatra atat la subsol cat si în Peretii de subsol se executa în mod obisnuit din piatra bruta

sau cioplita. La peretii exte­riori ai subsolului se folosesc uneori cofraje, pentru a se asigura o executie cît mai în­grijita. Cofrajul este format din scînduri 1 sustinute de bile 2 si spraiauri 3, el ridi-cîndu-se pe masura executarii zidariei.

Peretii de subsol din piatra înglobata în beton se toarna de asemenea- în cofraje.

Peretii exteriori se executa în zidarie de piatra cioplita sau de piatra lucrata.

 

Pentru o executie cît mai îngrijita si exacta, pietrele se asaza în uscat pe pene de lemn, se potrivesc si se ajusteaza, apoi se zidesc cu mortar; penele se scot dupa ce mortarul începe sa se întareasca, verificîndu-se verticalitatea, planitatea si orizontali­tatea rosturilor. In timpul zidirii, la fata exterioara a pietrelor se asaza sipci înguste dejemn, împiedicîndu-se astfel scurgerea mortarului prin rosturi. în cazul folosirii sipcilor prelucrarea rosturilor se face cand mortarul nu este înca întarit bine, prin apasarea si netezirea rosturilor cu fierul de fugi uit, dupa ce în prealabil s-au scos sipcile. In cazul cînd nu se întrebuinteaza sapci, rosturile se curata pe o adîncime de 2—3 cm, apoi se umplu cu mortar de ciment, netezindu-se astfel încît muchiile pietrel sa devina vizibile.Peretii exteriori de piatra naturala prezinta o serie de elemente constructive si decorative. Aaa sînt soclurile, a caror fata vazuta trebuie sa se execute din piatra rezistenta. Cornisele, bruele si alte profile iesite sînt montate de pietrari.în afara de cazul zidariilor aparente de piatra, se folosesc de multe ori placaje de piatra montate la fata zidariei de caramida. Placajele de piatra au grosimea obisnuita de 3—4 cm (uneori mergind pîna la 10 cm); ele se fixeaza pe pereti cu ancore metalice montate în rosturile zidariei de caramida, care se executa cu strepi (de 3 cm), pentru a se obtine o cît mai buna legare a placajului; mortarul se toarna în spatele placajului pe masura montarii acestuia. Placajele se monteaza tot de catre pietrari.            

Golurile în pereti sînt acoperite cu buiandrugi sau arce de piatra, executate de asemenea de pietrari. La exterior golurile au unele elemente decorative ca ancadramentul si solbancul, montate o data cu executarea zidariei.

  1. Stalpi si coloane

în ce priveste stalpii si coloanele de piatra, aceste elemente se executa din piatra cioplita sau de talie, piatra bruta fiind admisa numai la lucrari de mica importanta. Stalpii si coloanele se executa dupa aceleasi reguli ca si zidzria de piatra, folosindu-se numai blocuri mari cu rosturi orizontale si evitîndu-se folosirea bucatilor si a sparturilor de piatra pentru umplutura.

  1. Buiandrugi

Buiandrugii de deasupra golurilor din zidaria de piatra se pot executa, la deschideri pana la 1,20 m, dintr-un singur bloc de piatra rezemat la capete pe zidarie.

Stiri


Statie de beton Otopeni

Statie de betoane Otopeni

Heracles Imob Srl. Este o companie dedicata clientilor sai, specializata in comertul online cu materiale de constructii grosiere respectiv: beton, fier beton, caramida, plase sudate, nisip, pietris, zgura tenis, marmura mosaic, sisteme de acoperis si diverse servicii conexe.

Reprezentarea in zona de Nord a municipiului Bucuresti este asigurata prin cele doua statii de beton cu capacitate de productie cumulata de pana la 1500mc/zi de beton proaspat. Zonele din Nordul Judetului Ilfov, ca : Otopeni,  Balotesti, Saftica, Tunari, Dimieni, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Snagov, Tancabesti, Peris, Caciulati, si Nordul Bucurestiului, Sector 1, Aviatiei, Herastrau, Baneasa, Casa presei, Buc noi, sunt principale zone unde Heracles Imob. Srl. este un furnizor important de materiale de constructii ce asigura cu promtitudine orice comanda de beton sau materiale grosiere folosite in proiectele de constructii civile si industriale.

...mai mult

Statie de beton Militari

Statie de betoane Militari

Zona Militari-Bucuresti si iesirea pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, reprezinta centrul industrial-logistic pentru Sudul Romaniei, fiind o sectiune puternic industrializata si cu o cerere majora pentru beton din statie.

Adaptata la nevoile pietei, statia de betoane Militari, dispune de 11 automalaxoare pentru transportul betonului si 3 pompe tip elefant de pompare a betonului, avand o capacitate de productie de 600mc/zi, acopera cu succes orice tip de lucrare de constructii.

...mai mult

Statie de betoane Domnesti

STATIA DE BETOANE DOMNESTI

Preturibeton.ro, unul dintre primele site-uri specializate in comertul materialelor de constructii grosiere ofera clientilor sai suport specializat in achizitia betonului proaspat. Avand o experienta de peste 10 ani in comercializarea betonului echipa preturibeton.ro asigura acoperire completa pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, din 7 statii de beton situate in puncte de interes major, pentru optimizarea preturilor si un raspuns rapid in preluarea comenzilor.

...mai mult

Termopane ieftine in Bucuresti si Ilfov

Incepand cu anul 2017, Heracles Imob Srl. devine partener cu Preturi-termopane.ro, un proiect ce reprezinta o echipa cu peste 13 ani de experienta in executia si montajul tamplariei Pvc. si de aluminiu. dar si in montarea rulourilor de aluminiu si a oricarei lucrari conexe.

Preturi-termopane.ro, isi doreste sa devina principalul mijloc de informare pentru cei interesati de achizitia de tamplarie Pvc si de aluminiu cat si un instrument de baza in alegerea si achizitia a tamplariei Pvc.

Pentru detalii si preturi va rugam vizitati www.preturi-termopane.ro

...mai mult

Toate strile

Parteneri Materiale


...

Statii Beton Romania

Mai mult